مطالعات ایران

ایران کجاست و ایرانی کیست ؟

پرچم های ایران از ابتدا تا کنون

شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1391 01:52 ب.ظ نویسنده: هرمز نظرات: 0 نظر چاپ

 

برخی از درفش ها از روی گفته ها و منابع تاریخی بازسازی شده اند و مطمئنا درفش ها به همین شکلی که در عکس ها تصویر شده اند ، وجود نداشتند (برای مثال درفش اشکانیان)

دوره اساطیری

 


 
هخامنشیان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145555-2.jpgکوروش بزرگ

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145555-3.jpgدیگر درفش های هخامنشی

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145558-1.jpg


اشکانیان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145558-2.jpg

 

ساسانیان (همان درفش کاویانی دوره اساطیری)

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145558-3.jpgسیاه جامگان(پیروان ابومسلم خراسانی)

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145560-1.jpgسرخ جامگان (پیروان بابک خرم دین)

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145560-2.jpgغزنویان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145560-3.jpgسلجوقیان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145561-1.jpgتیموریان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145561-2.jpgدوران صفویه

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145561-3.jpgپرچم شاه اسماعیل

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145576-1.jpgپرچم شاه طهماسب

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145569-3.jpgافشاریان

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145569-2.jpgنادر شاه افشار

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145566-1.jpgزندیه

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145566-2.jpgقاجار

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145566-3.jpgپرچم دوره محمد شاه

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145567-1.jpgپرچم دوره ناصرالدین شاه

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145567-2.jpgدوران پهلوی

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145567-3.jpgجمهوری اسلامی

Description: http://www.jahannews.com/images/docs/files/000145/nf00145569-1.jpg